8 czerwca 2019 roku odbył się
ZJAZD KLASY Va TECHNIKUM MECHANICZNEGO W ŚWIEBODZINIE
(rok szkolny 1968/69)
W 50 ROCZNICĘ ZDANIA PRZEZ NAS EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI
TO WSZYSTO JUŻ BYŁO..., MINĘŁO...,
TAK CZY INACZEJ...
DO ZOBACZENIA NA NASTĘPNYM ZJEŹDZIE !!


A. Kliknij w ten tekst żeby pobrać plik ze spakowanymi zdjęciami ze Zjazdu
(UWAGA: plik zawiera 518 zdjęć i "waży" ponad 1,9 GB)


B. Kliknij w ten tekst aby pobrać spakowany plik prezentacji Akabaża
(UWAGA: Prezentacja (ok. 288 MB) jest wykonana w programie MS Office PowerPoint. Jeśli nie masz zainstalowanego w komputerze tego programu, wtedy musisz pobrać,
rozpakować i zainstalować przeglądarkę prezentazji PowerPoint. Program przeglądarki jest ogólnie dostępny i bezpłatny - można pobrać klikając w link poniżej - p. C)


C. Kliknij w ten tekst aby pobrać spakowany plik Przeglądarki PowerPoint - PowerPointViewer
(plik z PowerPointViewer "waży" ok. 63 MB)

D. Kliknij w ten tekst aby pobrać spakowany plik listu-przesłania od naszego Wychowawcy


E. Kliknij w ten tekst aby pobrać spakowaną broszurę o kl. Va wydaną na 10-lecie zdania matury


F. Kliknij w ten test aby pobrać listę klasy Va z telefonami